Als schrijfdocent ben je scheidsrechter, recensent, psycholoog, influisteraar van dromen, gever van de gulle lach en aanwijzer van onderlagen en subteksten

Ester Naomi Perquin, dichter-schrijver-schrijfdocent en gastdocent bij Dactylus:

Schrijven is een zodanig gecompliceerde bezigheid dat het je volle betrokkenheid vraagt. Het is een struikeltocht langs eigen valkuilen. Het is een vak waarin je alleen bent en het niet kunt redden met een pose, met kopiëren of koketteren. Dat proces is misschien alleen draaglijk wanneer je voelt dat er ergens een vonkje gloeit, de belofte van iets groots en lichts.

Tegelijkertijd vormt iedere schrijver een schakel in een lange lijn, heeft de kunst ooit afgekeken. Sterker nog: meesterschap verwerf je vaak niet door je als meester op te stellen, maar door je als leerling te gedragen.

Zoals schrijven veel meer dan alleen wil en talent vereist, zo vergt lesgeven veel meer dan natuurlijk enthousiasme of spreekvaardigheid. Schrijvers hebben vaak volop ervaringen met het geven van lezingen en interviews. Dat kan een prachtige basis vormen. Maar binnen de lespraktijk spelen veel meer zaken mee.

Schrijfdocenten krijgen te maken met heel uiteenlopende situaties en vragen. Van planning en timing tot probleemgesprekken, het verzamelen van materiaal, het uitwerken van oefeningen of feedbacktechnieken.

Dactylus staat voor een serieuze benadering van het schrijfonderwijs. Je kunt er dan ook precies de vaardigheden ontwikkelen of versterken die je als docent nodig hebt.

Schrijfdocenten moeten zich gaandeweg ontwikkelen tot scheidsrechter, recensent, psycholoog, influisteraar van dromen, gever van de gulle lach en aanwijzer van onderlagen en sub-teksten. Zo veelzijdig en veeleisend is de praktijk. En zo verrijkend ook.”

Ester Naomi volgde haar opleiding tot schrijfdocent bij Benny Lindelauf en Margriet van Bebber, hoofddocenten van de basisopleiding van Dactylus. Zij opent het Dactylusseizoen 2016-2017 op 24 september met een masterclass ‘Alledaagsheid‘.