Precies wat ik zocht: verdere ontwikkeling van mijn eigen schrijverschap en gerichte didactiek voor het creatief schrijven. Sieneke de Rooij

In de basisopleiding ontwikkel je in een gelijke verhouding het schrijverschap en het docentschap in creatief schrijven. Dactylus is een vakopleiding om docent creatief schrijven te worden, geen vakopleiding tot schrijver. Waarom dan toch ontwikkeling van je schrijverschap?

Het schrijven in de opleiding staat geheel ten dienste van je docentschap. Het is vooral een praktijkopleiding: dat betekent dat je alle schrijfoefeningen en –opdrachten zelf uitvoert en ervaart zoals een cursist in een cursus. Onze opvatting is dat je je alleen zo optimaal kunt voorbereiden op het vak van docent creatief schrijven. Tegelijkertijd krijg je mee hoe de docenten de lessen opbouwen, hoe zij het feedbackproces begeleiden, en hoe zij omgaan met groepsprocessen.

Het opleidingsjaar is verdeeld in drie trimesters met elk zes lesdagen.

Eerste trimester

Van januari t/m maart krijg je de basislessen van creatief schrijven (proza, poëzie en literaire non-fictie).
Je schrijft alle oefeningen en opdrachten. Je leert feedback op teksten te geven en te ontvangen. Je maakt zelf schrijfopdrachten met medestudenten en je geeft in kleine teams demonstratielessen. Ook ga je op kijkstage bij een les van een ervaren schrijfdocent en bestudeer je verplichte en keuze-literatuur.
Bij de afronding van trimester 1 heb je het eerste deel van je portfolio af. Dit bevat een keuze van je in de opleiding geschreven werk; verslagen van de kijkstage, het schrijfproces en de leerervaringen; een beschrijving van de demo-lessen; en een zelftoets.
Op basis van je portfolio bepalen de docenten of je door kunt naar het trimester 2.

Tweede trimester

In april, mei en juni vervolg je het lesprogramma met lessen in schrijven en doceren.
In duo’s geef je nu demo-lessen voor je medestudenten. Je maakt een lesplan voor de stagecursus die je zelfstandig vanaf het begin van trimester 3 gaat geven. Met een groepje medestudenten vorm je een intervisiegroep waarin de lesplannen en de voorbereiding op de stagecursus onderwerp zijn.
Bij de afronding van trimester 2 heb je het tweede deel van je portfolio af. Dit bevat een keuze uit je in de opleiding geschreven werk; een beschrijving van de demolessen; een compleet lesplan voor de stagecursus; verslag van het schrijfproces en de leerervaringen; en een zelftoets.
Op basis van je portfolio bepalen de docenten of je door kunt naar trimester 3 om af te studeren.

Derde trimester

In september t/m november t/m vervolg je de lessen in schrijven en doceren. Je begint aan de stagecursus (6 lessen van 2,5 uur aan minimaal 8 volwassenen) die je zelfstandig geeft onder supervisie van de opleidingsdocenten. Ook de intervisie met je medestudenten is gericht op de stagecursus. Met het verslag van de stagecursus, de leerervaringen en de uitgewerkte lessen maak je het portfolio compleet.
Het portfolio is de basis voor het examengesprek waarmee je een beeld geeft van je ontwikkeling tot docent creatief schrijven. De examencommissie toetst je portfolio aan de eindtermen van de opleiding.

Examengesprek

Het examengesprek op 3 december 2022 vindt plaats met een examencommissie, bestaande uit één van de docenten en een externe deskundige. De basis voor het gesprek is het complete portfolio van de student.

Meer weten?

Praktische informatie
Voor wie?
Programma
Methode en materiaal
Certificaat
Toelating