Een masterclass voor ieder die creatief schrijven een vanzelfsprekende plek wil geven in het primair onderwijs. Het kan hierbij gaan om het geven van lessen in de klas, maar ook om teamtraining en coaching.

Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt. Albert Einstein

De auteurs en ervaren schrijfdocenten Alied van der Meer, Heleen Bosma en Mariet Lems bieden je in deze masterclass steun en inspiratie aan de hand van hun eigen publicaties en ervaringen. Je ontdekt en herkent de valkuilen waardoor creatief schrijven snel een los onderdeel in het lesprogramma wordt en tegelijkertijd krijg je handvatten om creatief schrijven juist wél tot een structureel en schoolbreed vak te maken. De publicaties van de auteurs van Weten waar de woorden zijn en Woesj zijn leidraad in de masterclass.

Inhoud

Hoe gaat het onderwijs om met creativiteit en nog specifieker met creatief schrijven? Houdt men vast aan niet-werkende opdrachten uit taalmethodes of durft men de gebaande paden los te laten? Wat is er voor nodig om dat te durven en hoe kunnen we leerkrachten daarin optimaal begeleiden?

Mariet vertelde hoe basisscholen, pabo’s en instanties als Stichting Lezen, De Schoolschrijver, ProBiblio en vele cultuurnetwerken afgelopen jaren de weg naar Weten waar de woorden zijn hebben gevonden. Ze liet ons kennismaken met de werking en het belang van het creatief proces, vertelde over 3- en 8-seconden denkers, en liet zien met welke werkvormen leerkrachten en leerlingen altijd weer zijn te overtuigen. Wij weten nu waar de woorden zijn!

Alied en Heleen vertelden hoe gemakkelijk creatief schrijven het onderspit kan delven in de klas én lieten ons kennismaken met het antwoord dat zij daarop bedachten. Het boek Woesj, met zeventig werkvormen voor groep 1 t/m 8, kwam afgelopen jaar in nauwe samenwerking met de scholen tot stand. We maakten kennis met de handzame formule van Woesj en hoe die het geven van lessen eenvoudiger maakt, aansluitend bij het ritme van het schooljaar en de diverse methodes. Dit geeft je als docent het zelfvertrouwen om gewoon maar te proberen. En daarna naar eigen inzicht uit te breiden, te variëren en steeds meer de vrijheid op te zoeken!

Resultaat

De masterclass gaf inzicht in de valkuilen en kansen in de praktijk van het creatief schrijven op de basisschool. We hebben ervaring opgedaan met enkele werkvormen uit de handboeken en weten hoe we deze kunt inzetten in onze lessen.

De boeken

Is dit een taalles? Zo wil ik wel vaker taal.

Mariet Lems, Weten waar de woorden zijn, methodiek creatief schrijven voor leerkrachten primair onderwijs en schrijfdocenten (Witte Uitgeverij 2010. Herdruk met ringband Saam Uitgeverij 2013 / 2017). De reacties over het boek waarvan inmiddels 3000 exemplaren zijn verkocht, zijn unaniem lovend vanwege de praktische werkwijze en het verrassende effect op het taalplezier van leerkrachten en leerlingen. Leerkracht: ‘Er gebeurt iets, dat er voorheen niet was.’ Leerling: ‘Is dit een taalles? Zo wil ik wel vaker taal.’

Wat een lekker boek! Ik wil er direct morgen mee aan de slag!

Alied van der Meer en Heleen Bosma schreven samen met Miriam Janssen het spiksplinternieuwe en aanstekelijke boek Woesj (Uitgave van Rijnbrink Campus, maart 2019). Woesj is een werkboek boordevol werkvormen, variaties en didactische tips. Het is ontstaan vanuit jarenlange ervaring met creatief schrijven in de klas. De opbouw van elke les in fases biedt de docent en leerling een helder houvast. Woesj is een doorlopende leerlijn van kleuters tot en met groep 8.
Het boek wordt als heel aanstekelijk én praktisch ervaren. Leerkracht: ’Wat een lekker boek! Ik wil er direct morgen mee aan de slag!’

De docenten

Mariet Lems

Mariet Lems is specialist cultuureducatie en creatief schrijven, dichter, docent en auteur van Weten waar de woorden zijn. Zij coacht leerkrachten, geeft teamtrainingen, lessen in de klas en gastlessen bij de opleiding voor leescoördinator ‘Open Boek.’ In opdracht van Stichting Lezen traint zij samen met Stichting De Schoolschrijver koppels leescoördinatoren (school) en leesconsulenten (bibliotheek) om creatief schrijven te verbinden met boeken.

Alied van der Meer & Heleen Bosma

Alied van der Meer is schrijver en docent schrijven. Samen met Heleen Bosma breekt zij een lans voor het creatief schrijven op de basisschool met het geven van lessen, trainingen en coaching. Sinds jaar en dag heeft zij een eigen tekstbureau, De Tekstwinkel voor teksten in opdracht van culturele organisaties en projecten. Ook haar eigen vrije werk in combinatie met beeldende kunst vindt hierin een plek.

 

Heleen Bosma is dichteres, docent schrijven en schrijfcoach. Ze begeleidt auteurs vanaf de eerste zin tot zij het boek in handen hebben. Als dichteres heeft zij diverse bundels op haar naam staan. Vanaf 2015 vormt zij samen met Alied van der Meer Aha! voor schrijven vol verrassingen in het primair onderwijs. Haar visie is dat alles wat je wil zeggen al in je zit, en dat dat van grote waarde is. Je hoeft het alleen maar te ontdekken.

Alied en Heleen zijn samen met Miriam Janssen de auteurs van Woesj.