Deze pagina is geplaatst op 24 mei 2018

Dactylus is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in de academie.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u met ons een overeenkomst sluit, onze website gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. In deze verklaring staat waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw  persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als u voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten (zie kopje derden);
  • zorgvuldig beveiligen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten en de website van Dactylus – academie voor schrijfdocenten. Dactylus is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

BEDRIJFSGEGEVENS

Dactylus is gevestigd:
Tiendweg 27
6823 GM Arnhem
M: info@dactylus.info
T: +31[0]6 4305 5253
KvK: 64 05 06 32
Btw: NL 0039 07767 B42
Bank: NL21 TRIO 0197 8511 42

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u inschrijft op een masterclass, cursus of opleiding, of als u ons verzoekt om toezending van een nieuwsbrief of andere informatie, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden uitsluitend gebruikt voor betaling/facturatie en om met u te communiceren over de activiteit. iDeal-betalingen lopen via onze betaalprovider. Deze gegevens worden alleen voor het afhandelen van de betaling gebruikt.
De nieuwsbrief wordt verzonden via Mailchimp. U ontvangt de nieuwsbrief alleen na expliciete toestemming. Uw mailadres dat u voor dit doel heeft doorgegeven wordt alleen gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen.
Dactylus zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zullen wij deze termijn volgen.

E-MAILCOMMUNICATIE

Uw e-mailberichten naar e-mailadressen die eindigen op @dactylus.info bewaren wij in ons e-mailarchief. Soms vragen we naar uw persoonlijke gegevens die daarbij van belang zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Dactylus combineert deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

WEBSITE

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van veiligheid en foutopsporing bewaard en deze worden vernietigd zodra deze niet meer nodig zijn.
De website van Dactylus maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de site, het voorkomen van misbruik en het meten van bezoekersaantallen en gedrag. Cookies worden niet gekoppeld aan bestellingen of persoonlijke gegevens.

DERDEN

Wij maken bij de uitvoering van onze diensten gebruik van de diensten van derden. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Dactylus uw persoonsgegevens aan derden.

BEVEILIGING

Dactylus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en de e-mails die u ons stuurt worden via een beveiligde verbinding opgehaald. De server waarop deze gegevens worden opgeslagen wordt grondig beveiligd en steeds bijgewerkt met veiligheidsupdates.
Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen naar: info@dactylus.info.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om geregeld deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK

In verband met de aankomende wijziging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 22 mei 2018 deze privacyverklaring opgesteld. Dactylus controleert geregeld of we aan dit privacybeleid voldoen.
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met:
Peter van der Graaf
Directeur Dactylus
+31[0] 6 4305 5253
info@dactylus.info