Creatief schrijven is leuk! Leuk om te doen en leuk om te geven.
Maak jouw lessen Nederlands nog aantrekkelijker en beter met deze nascholing. Wie creatief schrijft – dus de taal als kunstvorm gebruikt – stimuleert en vergroot de creatieve denkvaardigheid, leert de verbeelding te gebruiken en zich anders en preciezer uit te drukken. Daardoor verbetert de tekstkwaliteit en het schrijfproces van de schrijver (ten Peze, 2024).

Betere schrijvers zijn betere lezers

Bovendien worden betere schrijvers ook betere lezers (Janssen & Van den Bergh, 2010) en dat draagt bij aan de leesvaardigheid en literaire vorming. Kortom, het helpt de taalvaardigheid van je leerlingen te verbeteren. Niet voor niets veroverde Creatief taal gebruiken als kerndoel 5 een plek in de nieuwe concept-kerndoelen Nederlands (SLO, 2023). Ook in de vernieuwde eindtermen, die nog in ontwikkeling zijn, lijkt hiervoor aandacht te komen.

Direct inschrijven

Dit leer je in deze nascholing

Over lesgeven hoeven we je niets te vertellen. Maar hoe pak je creatief schrijven in jouw klas aan en activeer je het creatieve proces van je leerlingen? Wat gebeurt er dan in hun brein?
Dactylus hanteert het leerprincipe van modeling. Onder leiding van onze docenten onderga je eerst verschillende opdrachten creatief schrijven die je in je eigen klas kunt inzetten – al doende leren – en vervolgens gebruik je die ervaring om te analyseren welke creatieve en schrijfprocessen daarbij komen kijken.
Ook leer je welke ontwerpprincipes je in kunt zetten bij het maken van aansprekende lessen creatief schrijven en hoe je opdrachten ontwikkelt die aansluiten bij de andere vaardigheden van het vak Nederlands. Tenslotte leer je op welke verschillende manieren en door wie creatieve teksten beoordeeld kunnen worden.


Tijdens de nascholing werk je aan deze leerdoelen:

  • Je ervaart de werking van het creatieve schrijfproces bij het schrijven van proza, poëzie en non-fictie.
  • Je legt uit hoe creatief schrijven bijdraagt aan leesplezier en taalvaardigheid.
  • Je legt uit hoe het creatieve denkproces (in de hersenen) werkt.
  • Je integreert creatief schrijven met andere onderdelen van het vak Nederlands (lezen, spreken, kijken/luisteren, zakelijk schrijven, literatuur, taalbeschouwing).
  • Je ontwikkelt en geeft lessen creatief schrijven.
  • Je beargumenteert de keuze voor de inzet van een specifieke vorm van (peer)feedback.
  • Je maakt een afgewogen keuze bij de beoordeling van creatieve schrijfproducten.
  • Je legt uit hoe creatief schrijven aansluit bij de (nieuwe) kerndoelen en/of eindtermen Nederlands.

 

Creativity is just connecting things
Steve Jobs

 

Praktisch

Wie
Docenten Nederlands vo & mbo, lees-mediaconsulenten van bibliotheken

Wat
Nascholing Creatief Schrijven in de Klas

Waar
Utrecht, directe omgeving Utrecht Centraal Station

Wanneer
Totaal 4 dagdelen van 3 uur  van 15.00 tot 18.00 uur

Nascholing 1  Dinsdag 29 oktober, 26 november 2024, 14 januari en 4 februari 2025
Nascholing 2  Donderdag 31 oktober, 28 november 2024, 16 januari en 6 februari 2025
Nascholing 3  Vrijdag 1 november, 29 november 2024, 17 januari en 7 februari 2025

Nascholing 4  Dinsdag 21 januari, 11 februari, 4 maart en 1 april 2025
Nascholing 5  Donderdag 23 januari, 13 februari, 6 maart en 3 april 2025
Nascholing 6  Vrijdag 24 januari, 14 februari, 7 maart en 4 april 2025

Kosten
€ 677 incl. 21% btw

Groepsgrootte
8 tot 12 deelnemers

Bronnen
Als je deelneemt aan de nascholing krijg je een uitgebreid bronnenboek. De basis voor deze nascholing vinden we onder andere in deze bronnen.

hou me op de hoogte

Wil je deze nascholing bij jou op school voor de vakgroep Nederlands? Neem dan contact met ons op.

Opzet van de vier dagdelen van de nascholing

Les 1 gaat over creativiteit
Hoe werkt het creatieve denkproces en welke vormen van creativiteit zijn er? Je maakt kennis en gaat aan de slag met creatieve denkvaardigheden, little C en big C creativiteit, associëren, divergeren, convergeren, tijdsdruk, inspiratiebronnen en verbeelding.

Les 2 gaat over creatief schrijven bij Nederlands
Hoe draagt creatief schrijven bij aan leesbevordering en taalvaardigheid? Inzet van creatief schrijven als zelfstandig onderdeel en als middel gekoppeld aan de andere onderdelen die bij Nederlands horen: lezen, spreken, kijken/luisteren, zakelijk schrijven, fictie/literatuur en taalbeschouwing.

Maak je lessen creatiever Nascholing Dactylus

Les 3 gaat over lesontwerp
Hoe ontwerp en geef je lessen creatief schrijven? Je gaat aan de slag met ontwerpprincipes, werkvormen, schrijfoefeningen, schrijfopdrachten, presenteren. Je kijkt ook hoe je met een schrijfopdracht kunt differentiëren op niveau, leerstijl en tempo en hoe je opdrachten ontwikkelt die aansluiten bij de andere vaardigheden van het vak Nederlands. 

Les 4 gaat over presenteren en beoordelen
Hoe presenteer je creatieve schrijfproducten en geef je ze een podium? Op welke verschillende manieren kun je ze beoordelen? Wie beoordeelt en hoe geef je feedback goed vorm? Je gaat aan de slag met (peer)feedback op lagere- en hogere-orde-aspecten, tekstkwaliteit, beoordelen op tekst- en/of procesniveau, holistisch beoordelen en aansluiten bij de doelen van het PTO/PTA.

Ieder dagdeel duurt 3 uur met een pauze.

Dit is Dactylus

Dactylus is de academie voor schrijfdocenten. We organiseren ieder jaar een opleiding docent creatief schrijven en geven verdiepende masterclasses voor schrijfdocenten.

Vanuit onze expertise zijn we heel goed in staat om docenten Nederlands na te scholen op het vlak van creatief schrijven.

Schrijf je direct in

Schrijf je nu in. Er zijn zes startmomenten. Start op een dinsdag, donderdag of vrijdag in het najaar van 2024 of in het voorjaar van 2025.

Als je je ingeschreven hebt, ontvang je een factuur. Die betaal je zelf of laat je door je school of organisatie betalen. Je bent definitief ingeschreven als de factuur betaald is.

"*" geeft vereiste velden aan

inclusief btw
Als je een kortingscode hebt, vul deze dan hier in.
Ik kies voor deze periode*
Alle bijeenkomsten zijn van 15 tot 18 uur in de directe omgeving van station Utrecht Centraal.
Naam*
Adres*
Vul hier je eigen adres in.

Sectie-einde

Vul hier de naam van je school, bibliotheek of organisatie in.
Adres
Vul hier het adres in van je school, bibliotheek of organisatie
Wil je de factuur op naam van jezelf of op naam van je school, bibliotheek of organisatie?*

De factuur staat standaard op jouw naam. Als je de factuur op naam van je bedrijf of werkgever wilt ontvangen, geef dat dan hier aan. Vul dan ook de bedrijfsgegevens hierboven in. Na inschrijving ontvang je de factuur. Je bent pas definitief ingeschreven als de factuur betaald is.

Sectie-einde