Kennis hebben en kennis overdragen zijn twee geheel verschillende dingen. Femke Nales

Margriet van Bebber
Benny Lindelauf
Sieneke de Rooij
Gastdocenten

Margriet van Bebber, directeur en hoofddocent

Margriet van Bebber is dichter, schrijfdocent en oprichter van Dactylus│academie voor schrijfdocenten. Haar gedichten vind je in bundels (o.a. Levenslef ), tijdschriften en op poëziekalenders. Ze werkt graag samen met beeldend kunstenaars en architecten. Je komt haar teksten tegen op verrassende plaatsen, zoals in de koepel van een schoolgebouw en op leuningen van veertien bruggen in de Harnaschpolder in Delft.

Tot 2013 werkte Margriet als manager en schrijfdocent aan De VAK, centrum voor de kunsten. Ze was gastdocent aan de TU Delft,  gastdocent en coach bij de Schrijversvakschool Paramaribo en mentor bij La Scuola│Academie voor Levenskunst. Margriet geeft cursussen en workshops in alle genres en aan alle doelgroepen. Haar hart ligt bij schrijven op locatie. Zij organiseert schrijfwandelingen en schrijfreizen in binnen- en buitenland.

Margriet was één van de ontwikkelaars van DOCS en zij was opleidingsdocent van de twee DOCS-lichtingen: 26 schrijfdocenten studeerden bij haar af. Bij Dactylus gaf zij vanaf 2014 samen met Benny Lindelauf les aan de eerste drie basisopleidingen. In 2015 studeerden tien studenten af, in 2016 elf studenten en in november 2017 studeerden veertien studenten af. Meer informatie vind je op www.hetschrijfbedrijf.com.

Benny Lindelauf, hoofddocent

Benny Lindelauf Dactylus foto Guido BosuaBenny Lindelauf  is auteur van kinder-/jeugd- en adolescentenboeken. Zijn werk is veelvuldig vertaald en bekroond. Voor zijn adolescentenroman ‘De Hemel van Heivisj’ ontving hij de Woutertje Pieterse Prijs, de Dioraphte literatuurprijs en de Nienke van Hichtumprijs. Eind 2015 verscheen Hoe Tortot zijn vissenhart verloor, dat in 2017 werd genomineerd voor de Woutertje Pieterseprijs, de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Benny werd ook tot winnaar uitgeroepen van de Gouden Lijst, de Halewijnprijs en de Reinaerttroffee. Benny schrijft ook voor (jeugd)theater (het Laagland, het Filiaal, de Toneelmakerij).

Daarnaast is Benny schrijfdocent. Vanaf de start van Dactylus is Benny hoofddocent aan de opleiding. Hij werkte o.a. als docent jeugdliteratuur aan de HKU  en als docent creatief schrijven aan de docentenopleiding DOCS van de HVA te Amsterdam. Verder gaf hij les in Suriname op de Schrijversvakschool, organiseerde met collega’s Margriet van Bebber en Jolanda Loof schrijfreizen in Spanje. Benny was twee jaar Schoolschrijver. Hij gaf les en vertelde over zijn schrijverschap op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op pabo’s.

Van 2014 tot 2017 was Benny lid van de Raad van Advies van het Letterenfonds.
Zijn eigen werk vind je op www.bennylindelauf.com

SSieneke de Rooijieneke de Rooij, hoofddocent

Sieneke de Rooij is schrijver van boeken, artikelen en apps, en docent creatief schrijven. Ze werkte jarenlang als redacteur bij diverse uitgeverijen. Daarna was ze actief als adviseur en projectcoördinator in de cultuursector bij stichting Schrijven en Kunstfactor, het sectorinstituut voor de amateurkunst.

Als adviseur was Sieneke betrokken bij de opzet van verschillende nieuwe schrijfopleidingen, waaronder DOCS. Zelf studeerde ze af in DOCS-2 onder hoofddocenten Margriet van Bebber en Benny Lindelauf. Ze geeft schrijfcursussen, workshops en lezingen op maat en begeleidt mensen bij de opzet en perfectionering van hun manuscripten.
Ze was mede-oprichter van en coördinator bij Dactylus en is vanaf 2018 hoofddocent aan de basisopleiding.

Haar eigen werk vind je op www.sienekederooij.nl (kinderboeken, familie- en levensverhalen; redactie en schrijfcoaching). Meer over haar professionele achtergrond op LinkedIn.

Gastdocenten

Gastdocenten (cursussen, masterclasses) worden aangekondigd bij hun eigen activiteit. Zie alle pagina’s onder Aanbod.

Team vrijwilligers

Margriet Breet, Trea Scholten en Ellen Stoop studeerden in 2015 af. Zij verzorgen de financiële en studentenadministratie en houden de website up-to-date.

Margriet Breet is docent drama, docent schrijven, schrijfster van kinderboeken en theaterstukken, regisseur, (trainings)actrice en individueel taalcoach NT2. Kortom, een duizendpoot op creatief gebied.

 

 

 

Ellen Stoop is kinderboekenschrijver en docent creatief schrijven bij o.a. CREA, het cultureel studentencentrum van de UvA. Jarenlang was ze redacteur en communicatieadviseur bij de UvA en freelance journalist. In 2010 ontving ze de Hotze de Roosprijs voor haar eerste kinderboek Jade bijna elf. Onlangs verscheen deel 1 van haar kinderboekenserie De Watervlinders.

 

 

 

Trea Scholten is enthousiast ondernemer in taal en schrijven. Naast haar eigen bedrijf Lef met letters, runt zij samen met Annemarie van den Brink schrijfbedrijf Tools voor taal. Trea geeft workshops creatief schrijven en trainingen helder schrijven aan particulieren, in het bedrijfsleven en op scholen. Ook geeft ze workshops (eind)redactie en bladenmaken op de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg.