‘You are not here to repeat reality,’ zou ik tegen mijn toekomstige studenten zeggen. ‘You are here to recreate it.’ Renate Dorrestein

Modeling

Dactylus hanteert het leerprincipe van modeling. Dit Amerikaanse woord laat zich vrij vertalen als ‘leren van rolmodellen; gedrag observeren, interpreteren en kunnen overnemen’.

Modeling maakt een complete leeroverdracht mogelijk: de student begint in de rol van cursist en transformeert gedurende de opleiding naar de rol van docent. De opleidingsdocenten laten in de drie fases van de opleiding een omgekeerde ontwikkeling zien: eerst voordoen en overnemen, dan activeren en stimuleren en tot slot loslaten en het proces overlaten aan de student.

De Dactylus-docenten staan model voor ‘de docent’, de studenten staan model voor ‘de cursist’ en de Dactylus-basisopleiding staat model voor ‘de cursus’.

Studiemateriaal en literatuur

Het studiemateriaal wordt tijdens de opleiding per les verstrekt in papieren en digitale vorm. Daarmee bouw je als student een persoonlijk bronnenboek  op. Dit is voortaan je collectie achtergrondinformatie en vakliteratuur, die je zelf blijft uitbouwen.

De literatuurlijst bevat klassieke en recente literatuur over schrijven en het schrijfproces, en over didactiek van schrijven. Enkele boeken zijn verplicht voor iedere student, andere worden aanbevolen. Studenten maken een keuze uit de uitgebreide boekenlijst in relatie tot de opleiding en de stagecursus.