Wat maakt het uit of iemand knap is als hij anderen zijn kennis niet kan bijbrengen?  Plato

Toelatingseisen

 • Je beschikt over een goede taalbeheersing én een goed taalgevoel.
 • Je hebt een opleiding op hbo-niveau.
 • Je bent actief als professioneel schrijver of als vrijetijdschrijver.
 • Je bent werkzaam
  • als docent/begeleider in het onderwijs of ander educatief veld (basis-, voortgezet, hoger onderwijs, amateurkunst, zorg, welzijn) en je geeft schrijflessen of wilt daarmee beginnen, en/of
  • als schrijver die geregeld met groepen werkt (bijv. als schoolschrijver; in lezing, workshop of cursus) of daarmee wil beginnen.
 • Je bent vaardig in mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je hebt goede sociale vaardigheden en aanleg voor werken met mensen; je bent in staat enthousiasmerend  en creatief te werken.
 • Je hebt als persoonlijk doel om de cultuur van lezen en schrijven op anderen over te dragen en om professionals en amateurs te onderwijzen in het kunstvak Schrijven.

Aanmelding en toelatingsprocedure

 1. Aanmelding. De eerste stap is je aanmelden voor de opleiding via het inschrijfformulier. Stuur daarbij mee (in pdf-formaat):
  • je motivatie om de opleiding te willen volgen,
  • je CV met foto, waarin je vermeldt: gevolgde opleiding, je praktijkervaring op het gebied van lesgeven en/of schrijven,
  • een selectie van eigen schrijfwerk, bestaande uit drie pagina’s A4 proza en/of ten minste drie gedichten (proza, en/of poëzie en/of literaire non-fictie – geen zakelijke teksten)
 1. Startgesprek. Als je aan de toelatingseisen voldoet en je aanmelding en de bijlagen zijn binnen, dan krijg je een uitnodiging voor het startgesprek met één van de Dactylus-opleiders. Wij vertellen wat meer over de opleiding en jij vertelt wat meer over jezelf.
 2. Opleidingsovereenkomst. Na het startgesprek leggen we de afspraken voor de opleiding vast in de opleidingsovereenkomst. Wij laten je daarna weten of de opleiding definitief start (dat is vooral afhankelijk of er voldoende deelnemers [8] zijn).
 3. Definitieve inschrijving. Als de opleiding doorgaat, ontvang je een factuur voor de betaling van de volledige opleiding of – als je de opleiding in termijnen betaalt – voor de eerste termijn. Als je die factuur betaald hebt, ontvang je een bevestiging van inschrijving. Daarmee is je deelname aan de opleiding definitief.
 4. Verplichtingen van de student. Als student aan de Opleiding Docent Creatief Schrijven ben je verplicht de lesdagen bij te wonen, de stagecursus en de thuisopdrachten uit te voeren. Per trimester mag je bij bijzondere omstandigheden één lesdag afwezig zijn. Voor een gemiste lesdag voer je een vervangende opdracht uit, in overleg met de docenten. Gemiste opdrachten moet je vóór de overgang naar het volgende trimester inhalen.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden. KvK 27 37 49 44 | BTW-nummer NL 097 362 712 B02