Benny Lindelauf, Dactylus academie voor schrijfdocenten