Wat maakt het uit of iemand knap is als hij anderen zijn kennis niet kan bijbrengen?  Plato

Toelatingseisen

 • Je beschikt over een goede taalbeheersing én een goed taalgevoel.
 • Je hebt een opleiding op hbo-niveau.
 • Je bent actief als professioneel schrijver of als vrijetijdschrijver.
 • Je bent werkzaam
  • als docent/begeleider in het onderwijs of ander educatief veld (basis-, voortgezet, hoger onderwijs, amateurkunst, zorg, welzijn) en je geeft schrijflessen of wilt daarmee beginnen, en/of
  • als schrijver die geregeld met groepen werkt (bijv. als schoolschrijver; in lezing, workshop of cursus) of daarmee wil beginnen.
 • Je bent vaardig in mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je hebt goede sociale vaardigheden en aanleg voor werken met mensen; je bent in staat enthousiasmerend  en creatief te werken.
 • Je hebt als persoonlijk doel om de cultuur van lezen en schrijven op anderen over te dragen en om professionals en amateurs te onderwijzen in het kunstvak Schrijven.

Aanmelding en toelatingsprocedure

 1. Aanmelding. Voor je aanmelding voor de opleiding is de eerste stap je via info@dactylus.info aanmelden. Stuur daarbij mee:
 • je motivatie om de opleiding te willen volgen,
 • je CV met foto, waarin je vermeldt: gevolgde opleiding, je praktijkervaring op het gebied van lesgeven en/of schrijven,
 • een selectie van eigen schrijfwerk, bestaande uit drie pagina’s A4 proza en/of ten minste drie gedichten (proza, en/of poëzie en/of literaire non-fictie – geen zakelijke teksten)
 • volledige contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail).
 1. Intakegesprek. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek met één van de Dactylus-opleiders, waarin zij meer vertellen over de opleiding en de kandidaat meer over zichzelf.
 2. Bericht van toelating. Na het gesprek krijg je snel de uitslag of je bent toegelaten. Jij laat weten of je je aanmelding wilt handhaven. Na een bericht van Dactylus over de gegarandeerde start van de opleiding, dan ontvang je een factuur voor de betaling van de volledige opleiding of de eerste termijn daarvan.
  4. Definitieve inschrijving. Zodra het volledige bedrag of de eerste termijn daarvan is overgemaakt, ontvang je een bevestiging van inschrijving. Daarmee is je deelname aan de opleiding definitief. Student en opleiding accepteren de Algemene voorwaarden.
  5. Verplichtingen van de student. De student aan de Basisopleiding Docent Creatief Schrijven is verplicht de lesdagen bij te wonen, de stagecursus en de thuisopdrachten uit te voeren. Per trimester mag je bij bijzondere omstandigheden één lesdag afwezig zijn. Voor een gemiste lesdag voer je een vervangende opdracht uit, in overleg met de docenten. Gemiste opdrachten moet je vóór de overgang naar het volgende trimester inhalen.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden. KvK 27 37 49 44 | BTW-nummer NL 097 362 712 B02