Het dagboek is heel bijzonder in het autobiografische landschap. Want wat is een dagboek? Is het een spiegel, omdat je schrijvend in gesprek bent met jezelf? Is het een verlengstuk van je geheugen, omdat je er gebeurtenissen en ervaringen uit je leven in bewaart? Papieren troost? Is het een uitlaatklep, plakboek of kunstkabinet? En natuurlijk is het zondermeer een schrijverswerkplaats!

In deze masterclass dagboekschrijven krijg je inzicht in beweegredenen en motieven van dagboekschrijvers, doe je inspiratie op en gaat het ook over hoe je een dagboek als materiaal voor literair schrijven kunt gebruiken. Lees meer.