Dactylus heeft een privacyverklaring opgesteld in verband met de wijziging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom en wat we ermee doen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Ook de Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt.