OVER LEZEN ALS SLEUTEL TOT GOED SCHRIJVEN

Elke schrijver, amateur of professioneel, wil gelezen worden. Zijn tekst moet dus aantrekkelijk zijn voor zijn publiek. Dat kunnen familieleden, vrienden of onbekende boekenlezers zijn. Iedereen moet gegrepen worden aan het begin van het verhaal en dan willen doorlezen. Hoe doe je dat?

Dat kun je leren door de kunst af te kijken bij andere schrijvers. Hoe varieer je op een onderwerp zodat niet alles hetzelfde wordt, hoe laat je mensen op een natuurlijke manier praten? Wat als je bronnen elk een eigen versie van de waarheid hebben? Hoe ga je daarmee om?

Voor de pauze geeft Lidewijde Paris haar enthousiasmerende Lees!workshop, speciaal gericht op schrijfdocenten en schrijvers die in hun workshops en cursussen meer met literatuur willen doen. Na de pauze gaan de deelnemers zelf actief aan de slag met fragmenten uit de literatuur. Meer lezen en inschrijven